ΦΕΤΑ Αεροστεγής συσκευασία

Καλημέρα κόσμε!
4 Μαΐου 2016
Φέτα πλαστικό δοχείο σε άλμη
25 Μαΐου 2016

ΦΕΤΑ Αεροστεγής συσκευασία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ hotos-pallets4 hotos-pallets2 hotos-pallets3 hotos-pallets4 hotos-pallets5
100gr

24 vacumn packs / box

11 layers / pallet

23 boxes / layer

253 boxes / pallet

607.2 net / pallet

150gr

16 vacumn packs / box

11 layers / pallet 23 boxes / layer 253 boxes / pallet 607.2 net / pallet
200gr

12 vacumn packs / box

11 layers / pallet 23 boxes / layer 253 boxes / pallet 607.2 net / pallet
400gr

12 vacumn packs / box

10 layers / pallet 10 boxes / layer 100 boxes / pallet 480 net / pallet
1kg

6 vacumn packs / box

10 layers / pallet 10 boxes / layer 100 boxes / pallet 600 net / pallet
2kg

3 vacumn packs / box

10 layers / pallet 10 boxes / layer 100 boxes / pallet 600 net / pallet