Παλετοποίηση

25 Μαΐου 2016

Φέτα πλαστικό δοχείο σε άλμη

θξ ης;ηδξις ξδ ; δ; δφ;ςοςδ ;ςδοκ ;ς δκ ;ς δφκ ; ςφδ
25 Μαΐου 2016

ΦΕΤΑ Αεροστεγής συσκευασία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 100gr 24 vacumn packs / box 11 layers / pallet 23 boxes / layer 253 boxes / pallet 607.2 net / pallet 150gr 16 vacumn […]