Η εταιρεία ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει ως κύριο μέλημα την ικανοποίηση των εθνικών και διεθνών νομοθετικών προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας,

αλλά και των απαιτήσεων των πελατών της

Στην κατεύθυνση επίτευξης των ανωτέρω:

Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο IFS Food, Version 6 και ένα σχέδιο για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων (EN ISO 22000:2005) με πεδίο εφαρμογής την παραγωγή Φέτας, Μανουριού, Κατσικίσιου Τυριού, Μυζήθρας, Ανθότυρου και Πρόβειου Γιαουρτιού. Παράλληλα, προχωρήσαμε στην προσαρμογή των συστημάτων και των δραστηριοτήτων μας στις απαιτήσεις και του βρετανικού προτύπου BRC Global Standard For Food Safety, για την κάλυψη των απαιτήσεων της διεθνούς αγοράς.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας επιδιώκουμε την επίτευξη συγκεκριμένων ποιοτικών και αναπτυξιακών σκοπών που αφορούν τα προϊόντα, την παραγωγή, τις πωλήσεις και την ικανοποίηση των πελατών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, η οποία εξετάζεται ετησίως ως προς την επάρκεια και καταλληλότητά της, αναφορικά με τις απαιτήσεις πελατών και νομοθεσίας.

Συστήματα Διαχείρισης ΠοιότηταςΠροστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης